Romana Engleza 
 
S-a lansat noua versiune a site-ului SC ENERGOPROIECT SRL. Comunicati-ne parerile dvs. referitoare la noua imagine. Va multumim !
 
Politica pentru sistemul de management integrat

1. POLITICA IN DOMENIUL CALITATII

1. Constienti fiind ca o organizatie isi gaseste ratiunea de a exista numai atunci cand produsele si serviciile sale satisfac nevoile clientilor, principalul obiectiv al SC ENERGOPROIECT SRL este obtinerea satisfactiei clientilor sai in ceea ce priveste calitatea, pretul, şi termenele de execuţie. In acest context, ne propunem :

- Cresterea eficientei economice prin planificarea si utilizarea maximala a tuturor resurselor societatii, pentru a atinge si mentine calitatea serviciilor pe care le furnizam, la un cost optim, dar care nu afecteaza cerintele Sistemului de Management Integrat Calitatate-Mediu-SSO.

- Satisfacerea cerintelor clientilor, a standardelor, prescriptiilor si specificatiilor obligatorii, a cerinţelor legale şi reglementate aplicabile.

2. Pentru a atinge acest nivel de competivitate si eficienta, in calitate de Director General al SC ENERGOPROIECT SRL , ma angajez sa stabilesc anual, sa respect, sa fac cunoscute si sa implementez Politicile si obiectivele masurabile privind calitatea, mediul si tintele de mediu si de SSO. De asemenea, ma angajez sa asigur resursele necesare pentru implementarea sistemului de management integrat al calitatii, mediului si al SSO, a politicilor si obiectivelor stabilite, sa conduc sedintele de analiza a managementului.

3. In acest sens, in centrul preocuparilor noastre privind calitatea sunt urmatoarele aspecte:
- Straduinta de a oferi clientilor, oricand, un serviciu de calitate superioara, in conformitate cu cerintele si parametrii solicitati .
- Motivarea si calificarea personalului.
- Imbunatatirea continua a performantelor globale ale societatii:
                 - imbunatatirea proceselor. 
                 - analiza si imbunatatirea sistemului de management integrat.
                 - asigurarea resurselor.
- Responsabilitatea fata de societate.
- Cresterea rentabilitatii si eficientei.
- Respectarea standardelor privind calitatea.
- Certificarea si mentinerea certificarii Sistemului de Management Integrat Calitate -Mediu - SSO in conformitate cu ISO 9001/2008 , SR EN ISO 14001:2005 si SR OHSAS 18001:2008.

4. In calitate de Director al SC ENERGOPROIECT SRL raspund de implementarea, imbunatatirea si cresterea eficientei si eficacitatii Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu-SSO in vederea satisfacerii exigentelor clientilor, societatii si a organismului de certificare.

Prin prezenta deleg un reprezentant al managementului societăţii pentru functiile de implementare si supraveghere a Sistemului de Management Integrat al calitatii, mediului si securitatii si sanatatii ocupaţionale, numindu-l Reprezentantul Managementului pentru Sistemul Integrat.

2. POLITICA DE MEDIU
 
SC ENERGOPROIECT SRL este specializata în:

- Servicii de consultanta si proiectare in domeniul constructiilor civile, ediliare si industriale şi este constienta de impactul generat de activitatile si serviciile furnizate asupra mediului si de faptul ca prevenirea poluarii mediului reprezinta o parte importanta din responsabilitatile ce–i revin fata de angajati, clienti si public.

- Implementarea unui sistem de management de mediu în conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 (integrat cu sistemul de management al calitatii) ne angajeaza la prevenirea poluarii si la îmbunatatirea performantei noastre de mediu, la respectarea cerintelor legale şi reglementate, a reglementarilor de mediu si a altor cerinte pe care organizatia noastra le-a adoptat.

În acest sens, tot personalul societatii va actiona pentru atingerea obiectivelor referitoare la:

1. Desfasurarea activitatilor, într-un mod care protejeaza mediul, si eficient pentru reducerea emisiilor atmosferice si îmbunatatirea folosirii resurselor naturale si a energiei. Vom înregistra în mod continuu un progres masurabil în implementarea acestui angajament în cadrul tuturor operatiilor pe care le facem.

2. Imbunatatirea managementului deseurilor si a planificarii proceselor astfel încât sa reducem deseurile, sa le reciclam pe cât de mult posibil si sa le depozitam/eliminam într-o maniera sigura ori de câte ori ele nu pot fi refolosite.

3. Pregatirea pentru situatii de urgenta si pentru activitati care sa sprijine comunitatea locala pentru a-si îmbunatati demersul ei în directia pregatirii situatiilor de urgenta.

4. Evitarea contaminarii solului si a apei.

5. Conlucrarea cu clientul nostru si cu furnizorii pentru a asigura un comportament adecvat cu politica de mediu a societatii noastre.

6. Furnizarea de servicii de consultanţă şi proiectare care să respecte cerinţele legale şi reglementate precum şi cele la care organizaţia subscrie.

Conducerea organizaţiei va monitoriza, analiza si revizui periodic obiectivele pe linie de mediu. Prezenta politica va fi adusa la cunostinta personalului propriu si a celui care lucreaza in numele organizatiei, precum si a celorlalte parti interesate prin afisare, postare pe site-ul organizaţiei si, când este cerută, prin comunicare scrisa.

Conducerea societatii este responsabila pentru educarea, instruirea si motivarea angajatilor în sensul întelegerii si respectarii angajamentelor din cadrul politicii noastre de mediu. 
  
3. POLITICA DE SSO
 
Sanatatea si securitatea lucratorilor sunt considerate valori prioritare care apartin culturii manageriale a societatii noastre.

Convingerea mea, impartasita de toti angajatii nostri, este ca orice accident uman poate fi prevenit iar ca sa demonstram implicarea noastra in acest deziderat, am decis implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupaţionale (referential SR OHSAS 18001:2008).

Ne dedicam acestei misiuni, fiind constienti ca rezultatele nu vor fi numai siguranta muncii dar si ca productivitatea va creste ca urmare a diminuarii timpului pierdut din cauza accidentelor si evenimentelor de munca.

In calitate de Director General am prima responsabilitate pentru aducerea la indeplinire si asigurarea resurselor necesare pentru urmatoarele obiective generale pe care ni le propunem pentru sanatatea si securitatea ocupaţională:

- Implicarea intregului personal in implementarea sistemului de management al sanatatii si securitatii ocupaţionale.
- Identificarea si evaluarea riscurilor asociate activitatilor noastre.
- Preocuparea pentru minimizarea riscurilor ce se rasfrang asupra sanatatii si securitatii lucratorilor prin folosirea de produse si tehnologii moderne, a celor mai bune practici disponibile, nepoluante si cu riscuri reduse pentru lucratori.
- Prevenirea accidentelor de munca, a ranirilor si a imbolnavirilor profesionale.
- Incurajarea angajatilor nostri de a sustine discutii cu managerii firmei privitoare la problemele de securitatea si sanatatea ocupaţională si de a propune masuri de imbunatatire
- Asigurarea conformitatii cu cerintele legale si cu alte cerinte de SSO la care societatea subscrie.

Membrii organizaţiei noastre sustin aplicarea acestei politici cu scopul imbunatatirii continue a vietii, a performantelor in domeniul SSO si a sistemului de management de SSO, a relatiilor interumane si afacerilor.

Angajamentul asumat prin aceasta politica are ca scop imbunatatirea continua a performantei organizaţiei noastre in domeniul sanatatii si securitatii ocupaţionale, pentru asigurarea unui mediu de munca si de viata conform standardelor, legislatiei nationale de securitatea si sanatatea muncii aplicabila si altor cerinte aplicabile si este adus la cunostinta clientilor nostri, tuturor angajatilor nostri, firmelor colaboratoare si partilor interesate din exteriorul societatii noastre, prin publicare in acest site si afisarea Politicii in domeniul sanatatii si securitatii ocupaţionale la sediul nostru, pentru constientizarea acestora cu privire la obligatiile lor individuale in domeniul SSO.

Politica de securitate si sanatate ocupaţională va fi disponibila tuturor partilor interesate si va fi analizata periodic – anual, pentru a se asigura ca aceasta ramane relevanta si adecvata pentru organizatie.
 
11 Ianuarie 2010                                                                              

DIRECTOR GENERAL,
Adrian Zecheru